НАЧАЛО

VII МЕЖДУНАРОДНA КОНФЕРЕНЦИЯ НА ВАРТ
"POWER TRANSMISSIONS 2020"
10-13.06.2020, БОРОВЕЦ


 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

За нас е удоволствие да ви поканим да вземете участие в Седмата международна конференция на BAPT Power Transmissions 2020”, посветена на 90-годишния юбилей на проф. Кирил Арнаудов, която ще се проведе от 10 до 13 юни 2020 г. в Боровец, oрганизирана от:
Balkan Association of Power Transmissions (BAPT) и Научно-техническия съюз по машиностроене (НТСМ).
Професор Кирил Арнаудов не се нуждае от представяне. Тези, които познават творчество му, а още повече тези, които го познават лично, не се нуждаят от убеждаване да почетат неговия юбилей. Тази конференция е само още един начин да направим това заедно. Да му пожелаем здраве, творческо дълголетие и винаги, както обича той да казва, висок к.п.д. (η >1)!
Какъв по-добър подарък за проф. Арнаудов от високото качество на Вашите доклади?
Отчитайки любовта на проф. Арнаудов към планините, Организационният комитет се спря на Боровец и е уверен, че никой от участниците няма да бъде разочарован.

От името на Организационния комитет

Д-р инж. Димитър Караиванов
Президент на BAPT

проф. дтн инж. Георги Попов
Председател на Научно-техническия съюз по машиностроене


 

 

 

 

 


ORGANIZER


 

BALKAN ASSOCIATION OF POWER TRANSMISSIONS

OTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
09-12.03.2020, BOROVETS, BULGARIA
XIII INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
11-14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
11–14.03.2020 BOROVETS, BULGARIA
XXVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
21-23.04.2020 PLEVEN, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
08-11.06.2020 BOROVETS, BULGARIA


VII INTERNATIONAL BAPT CONFERENCE POWER TRANSMISSIONS
10-13.2020 BOROVETS, BULGARIA


XXVIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
22-25.06.2020 VARNA, BULGARIA

VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
22-25.06 2020
VARNA, BULGARIA
V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
24-27.06.2020
VARNA, BULGARIA


VIII INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
24-27.06.2020 VARNA, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
26-29.08.2020 BOROVETS, BULGARIA


VI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
07-10.09.2020

VARNA, BULGARIA

XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
09–12.09.2020
VARNA, BULGARIA
IV INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
07-10.12.2020, BOROVETS, BULGARIA

V INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA

IV INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
09-12.12.2020 BOROVETS, BULGARIA